Privacy policy

Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez KrakowMyPlace spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilanach (os. Parkowe Wzgórze 132, 32-031 Mogilany), NIP: 9442252973, KRS: 0000645866) jest administratorem danych osobowych osób zatrudnianych na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenia, kontraktu menadżerskiego, o dzieło, umowy agencyjnej).

Z administratorem danych można kontaktować się:

Korespondencja będzie przechowywana – w celu umożliwienia kontaktu e‑mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Zawarcie w wiadomości zapytania o informacje handlowe stanowi zgodę na otrzymanie żądanych informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez nadawcę adres e-mail. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania. W razie pytań lub gdyby zaistniała konieczność zapoznania się z pełną informacją RODO prosimy o kontakt. E-mail: biuro@krakowmyplace.pl, telefon: (+48) 660 466 143